Cho-Ku-Rei

(from Yesterday by the Beatles)

Cho-Ku-Rei,
Dai-ko-mio Raku Shonen-Fe.
Gnosa Kryia Zonar Tsuriai.
Om So-la-kyu, Cho-ku-rei.

Sei-he-ki,
Halu Rama Iava La-Ra-See–
Shanti Teser’tien Hyo-o-ki.
Harth Cho-ku-rei Om Go-She-Ki.

Hon-Sha-Ze-Sho-Nen, Tian-ta, Sereasin.
Shanti Neresta, Setana Om Cho-Ku-Rei.

Cho-Ku-Rei,
Dai-ko-mio Raku Shonen-Fe.
Gnosa Kryia Zonar Tsuriai.
Om So-la-kyu, Cho-ku-rei.

Hon-Sha-Ze-Sho-Nen, Tian-ta, Sereasin.
Shanti Neresta, Setana Om Cho-Ku-Rei.

Cho-Ku-Rei,
Dai-ko-mio Raku Shonen-Fe.
Gnosa Kryia Zonar Tsuriai.
Om So-la-kyu, Cho-ku-rei.
hmmmm-m-mmmm-m mmmmm-m-m

New Report

Close